Skicka länk till app

Photomath


4.8 ( 4048 ratings )
Produktivitet Utbildning
Utvecklare: Photomath, Inc.
Gratis

Rikta helt enkelt kameran mot ett matematiskt problem, så visar Photomath på ett magiskt sätt att visa resultatet med detaljerade instruktioner steg för steg.

Photomath tillhandahåller:
• Kamerakalkylator
• Handskriftsigenkänning
• Instruktioner steg för steg
• Smart kalkylator
• Grafer (NEW)

Photomath stöder aritmetik, heltal, fraktioner, decimaltal, rötter, algebraiska uttryck, linjära ekvationer/ojämlikheter, kvadratiska ekvationer/ojämlikheter, absoluta ekvationer/ojämlikheter, ekvationssystem, logaritmer, trigonometri, exponentiella och logaritmiska funktioner, derivat och integraler.