Send linket til app

Photomath


4.8 ( 4048 ratings )
Produktivitet Uddannelse
Forfatter: Photomath, Inc.
Gratis

Peg blot kameraet på et regnestykke og Photomath vil på magisk vis vise resultatet med en detaljeret trinvis vejledning.

Photomath indeholder:
• Kameralommeregner
• Genkendelse af håndskrift
• Trinvise vejledninger
• Intelligent lommeregner
• Grafer (NYHED)

Photomath understøtter aritmetik, heltal, brøker, decimaltal, kvadratrødder, algebraisk udtryk, lineære ligninger/uligheder, kvadratiske ligninger/uligheder, absolutte ligninger/uligheder, systemer af ligninger, logaritmer, trigonometri, eksponentielle og logaritmiske funktioner, derivater og integraler.