send link to app

Photomath


4.8 ( 4048 ratings )
Productiviteit Onderwijs
Developer: Photomath, Inc.
Gratis

Het is heel makkelijk, breng met je camera een wiskunde probleem in beeld en Photomath laat je op magische wijze het resultaat zien met precieze, stapsgewijze instructies.

Photomath biedt:
• Camera rekenmachine
• Handschriftherkenning
• Stapsgewijze instructies
• Smart calculator
• Graphs (NIEUW)

Photomath ondersteund rekenen, hele getallen, breuken, decimalen, wortels, algebraïsche formules, lineair vergelijkingen/ongelijkheden, vierkantsvergelijkingen/-ongelijkheden, absolute vergelijkingen/ongelijkheden, vergelijkingssystemen, logaritmes, trigonometrie, exponentiële en logaritmische functies, afgeleiden en integralen.