send link to app

Photomath


4.8 ( 4048 ratings )
Üretkenlik Eğitim
Geliştirici: Photomath, Inc.
ücretsiz

Kameranızı bir matematik problemine doğru tutun, Photomath ayrıntılı adım adım yönergelerle yanıtı hemen göstersin.

Photomath şunları sunuyor:
• Kamera hesap makinesi
• El yazısı tanıma
• Adım adım yönergeler
• Akıllı hesaplayıcı
• Grafikler (YENİ)

Photomath aritmetik, tamsayılar, kesirler, ondalık sayılar, karekökler, cebirsel denklemler, lineer eşitlikler/eşitsizlikler, ikinci dereceden eşitlikler/eşitsizlikler, mutlak eşitlikler/eşitsizlikler, denklem sistemleri, logaritmalar, trigonometri, üstel logaritmik fonksiyonlar, türevler ve integralleri desteklemektedir.